ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κατζούρας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κατζούρα από το δήμο Δωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 161Α - 29/08/1916

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από την κοινότητα Μήλα και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Βασιλικόν της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 73Β - 12/12/1922

Ο οικισμός Κατζούρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Βασιλικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Βασιλικού

Κ. Άνω Βασιλικού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 73Β - 12/12/1922

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κατζούρας

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βασιλικού

ΦΕΚ 244Α - 21/08/1933

Ο οικισμός Άνω Βασιλικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλικού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv