ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σιδήρων-Χαράστης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σίδηρα - Χαράστη

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Μαυριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπής

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Σίδηρα - Χαράστη της κοινότητας καταργείται.

Κ. Χαράστης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 171Α - 29/05/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χαράστη από την κοινότητα Ψηλοβράχου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λογγίστη αποσπάται από την κοινότητα Ψηλοβράχου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 192Β - 15/10/1936

Ο οικισμός Χαράστη της κοινότητας μετονομάζεται σε Σίδηρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σιδήρων

Κ. Σιδήρων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 192Β - 15/10/1936

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χαράστης

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Λογγίστη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελληνικά

ΦΕΚ 256Α - 06/12/1969

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος Τριχωνίδας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βασιλείου Τριχωνίδας και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος Τριχωνίδας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ελληνικά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Πελεκούδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Σιδήρων

Αναγνώριση του οικισμού Ακριδαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σιδήρων

Αναγνώριση του οικισμού Χαράστη και προσάρτησή του στην κοινότητα Σιδήρων

ΦΕΚ 6Α - 15/01/1973

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Σίδηρα στον οικισμό Χαράστη

ΦΕΚ 325Α - 08/11/1974

Ο οικισμός Χαράστη της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαραυγή

05/04/1981

Ο οικισμός Πελεκούδες της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χαραυγή της κοινότητας

Ο οικισμός Σίδηρα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χαραυγή της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Ακριδαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv