ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Συλιβαίνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Συλίβαινα από το δήμο Κραθίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσιβλός αποσπάται από το δήμο Κραθίδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σιλιβενιώτικα αποσπάται από το δήμο Κραθίδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 32Α - 23/02/1917

Ο οικισμός Σιλιβενιώτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ακράτας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Συλιβαίνης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 117Α - 27/03/1939

Ο οικισμός Τσιβλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

ΦΕΚ 119Α - 03/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας

ΦΕΚ 333Α - 16/11/1953

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Συλίβαινα της κοινότητας καταργείται.

Εκτύπωση  Αρχείο csv