ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μακρυνούς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μακρυνού από το δήμο Μακρυνείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μακρυνού και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρυνούς

Αναγνώριση του οικισμού Μεταξάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρυνούς

Αναγνώριση του οικισμού Μπερμπάτι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρυνούς

ΦΕΚ 193Α - 27/07/1925

Ο οικισμός Κάτω Μακρυνού αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Μακρυνούς

16/05/1928

Ο οικισμός Μπερμπάτι της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μακρυνού της κοινότητας διορθώνεται σε Μακρινού

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μακρινούς

Κ. Μακρινούς (Αιτωλοακαρνανίας)

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Απόστολοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρινούς

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μακρυνούς

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μπερμπάτη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρινούς

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Μπερμπάτη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρινούς

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Άνω Μπερμπάτη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυψέλη

Ο οικισμός Κάτω Μπερμπάτη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Τριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μακρινού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Μεταξάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv