ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σκαλούλας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκαλούλα από το δήμο Αιγιτίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Λιδωρικίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Σκαλούλας (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Βελά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκαλούλας

ΦΕΚ 209Α - 07/08/1953

Ο οικισμός Βελά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πενταπόλεως

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πενταπόλεως

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πενταπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 350Α - 23/12/1953

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκαλούλα από την κοινότητα Πενταπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Πενταπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βελά αποσπάται από την κοινότητα Πενταπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 12Α - 11/01/1956

Ο οικισμός Βελά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πενταπόλεως

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πενταπόλεως

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πενταπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv