ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αιγιτίου (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γρανίτσα

Ο οικισμός Κλήμα Υαίας προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο οικισμός Λούτσοβος προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο οικισμός Αγλαβίστα προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

6305/11/1836

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Γρανίτσα στον οικισμό Λιδωρίκιον

Ο οικισμός Λιδωρίκιον αποσπάται από το δήμο Υαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από το δήμο Υαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρούτες αποσπάται από το δήμο Υαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρούζα αποσπάται από το δήμο Υαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεβεδίκος αποσπάται από το δήμο Υαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άβορος αποσπάται από το δήμο Υαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκαδίτι αποσπάται από το δήμο Υαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μουσονίτσα αποσπάται από το δήμο Κορακίων (Κόρακος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο Κορακίων (Κόρακος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονιάκος αποσπάται από το δήμο Κορακίων (Κόρακος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριβίδι αποσπάται από το δήμο Κορακίων (Κόρακος) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μουσονίτσα αποσπάται από το δήμο Κορακίων (Κόρακος) και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Άνω Μουσονίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυτινίων

Ο οικισμός Κάτω Μουσονίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κυτινίων

Δ. Αιγιτίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Αγλαβίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κροκυλίου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μαλανδρίνον αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραΐλα αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 57Α - 31/12/1869

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Υαίας

Ο οικισμός Κλήμα Υαίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Υαίας

Ο οικισμός Λούτσοβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Υαίας

Ο οικισμός Κονιάκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Υαίας

Ο οικισμός Τριβίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Υαίας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Ο οικισμός Μαυρογιάννης προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Αιγιτίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 60Α - 27/03/1902

Ο οικισμός Μαυρογιάννης του δήμου μετονομάζεται σε Λεύκα

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Αιγιτίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άβορος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αβόρου

Ο οικισμός Σεβεδίκος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σεβεδίκου

Ο οικισμός Καρούτες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρουτών

Ο οικισμός Λευκαδίτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λευκαδιτίου

Ο οικισμός Λιδωρίκιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιδωρικίου

Ο οικισμός Μαλανδρίνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαλανδρίνου

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συκιάς

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκαλούλας

Ο οικισμός Στρούζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στρούζας

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λιδωρικίου

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λιδωρικίου

Ο οικισμός Χάνια Στενού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λιδωρικίου

Ο οικισμός Βραΐλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λιδωρικίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Στρούζας (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στρούζα από το δήμο Αιγιτίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από την κοινότητα Λιδωρικίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Στρούζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πύρινος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πυρίνου

Κ. Πυρίνου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Στρούζας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Πύρινος της κοινότητας μετονομάζεται σε Αιγίτιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αιγιτίου

Κ. Αιγιτίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πυρίνου

ΦΕΚ 406Α - 22/11/1934

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεύκας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Κ. Αιγιτίου (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 209Α - 07/08/1953

Ο οικισμός Αιγίτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πενταπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 350Α - 23/12/1953

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αιγίτιον από την κοινότητα Πενταπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 12Α - 11/01/1956

Ο οικισμός Αιγίτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πενταπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv