ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πηγαδίων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πηγάδια από το δήμο Αβίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Πηγαδίων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ρίντομον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγαδίων

Αναγνώριση του οικισμού Ριζανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγαδίων

Αναγνώριση του οικισμού Κρύα Βρύση και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγαδίων

Αναγνώριση του οικισμού Δένδρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγαδίων

17/03/1991

Ο οικισμός Ρίντομον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πηγάδια της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δένδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Ριζανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv