ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πανυπερίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πανυπέρι από το δήμο Κορώνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πέρα αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πανυπέρι της κοινότητας διορθώνεται σε Πανιπέριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πανιπερίου

Κ. Πανιπερίου (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πανυπερίου

14/03/1971

Ο οικισμός Πέρα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Σωτήρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πανιπερίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Σωτήρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλιδίου

Ο οικισμός Πανιπέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλιδίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv