ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πετρίνας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πετρίνα από την κοινότητα Μπούρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σπανέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Μπούρας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Πετρίνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Πετρίνας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σπανέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Σπαναίικα

Το όνομα του οικισμού Μονή Πετρίνας της κοινότητας διορθώνεται σε Μονή Αμπελάκη

ΦΕΚ 203Α - 27/08/1996

Ο οικισμός Πετρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Φαλαισίας

Ο οικισμός Σπαναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Φαλαισίας

Ο οικισμός Μονή Αμπελάκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Φαλαισίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv