ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τσερίων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσέρια από την κοινότητα Εξωχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κοτσιμαρέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Εξωχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοψολαιμέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Εξωχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λιμπόχοβον αποσπάται από την κοινότητα Εξωχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ιατρέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Εξωχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λεπτίνι αποσπάται από την κοινότητα Λιασινόβης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Λιμπόχοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζαχαριά

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Τσερίων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κοψολαιμέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Κοτζολαιμαίϊκα

Ο οικισμός Ιατρέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ζαχαριά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λεπτίνι της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μοναστήριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Τσερίων

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Κοτζολαιμαίϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καταφύγιον

Ο οικισμός Κοτσιμαρέϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πεδινόν

19/03/1961

Ο οικισμός Μοναστήριον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Γιατραίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τσερίων

Αναγνώριση του οικισμού Ζαχαριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Τσερίων

Αναγνώριση του οικισμού Λεπτίνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Τσερίων

14/03/1971

Ο οικισμός Λεπτίνιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τσέρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Γιατραίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Ζαχαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv