ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Φλωρίνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 98Α - 05/05/1918

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Φλώρινα

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μοτεσνίτσα και προσάρτησή του στο δήμο Φλωρίνης

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Μοτεσνίτσα του δήμου μετονομάζεται σε Σίμος Ιωαννίδης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άλωνα αποσπάται από την κοινότητα Αλώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμενοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αρμενοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από την κοινότητα Κορυφής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσονήσι αποσπάται από την κοινότητα Μεσονησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρώτη αποσπάται από την κοινότητα Πρώτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοπιά αποσπάται από την κοινότητα Σκοπιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίβουνο αποσπάται από την κοινότητα Τριβούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλογερίτσα αποσπάται από την κοινότητα Τριβούνου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Εθνικόν αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νίκη αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρατερόν αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρόρειον αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυπλάτανο αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κλειναί αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλαδορράχη αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καλλινίκη αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοίμησις της Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κλειναί αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καλλινίκη αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Καύκασος αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσόκαμπος αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρίτας αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαίστρα αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαγιάννης αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλάδα αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεύη αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αχλάδα αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόφοι αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιουρούκι αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριπόταμος αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοπός αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίτη αποσπάται από το δήμο Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υδρούσσα αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθμός Βεύης αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατραπός αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπτοκαρυές αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βαρθολομαίος αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυπόταμον αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλάμπουρον αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολχική αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τροπαιούχος αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμοχώρι αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριανταφυλλέα αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρασμα αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Υδρούσσα αποσπάται από το δήμο Περάσματος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 142Α - 28/09/2017

Η κοινότητα Τριβούνου καταργείται

Η κοινότητα Κορυφής καταργείται

Ο οικισμός Σίμος Ιωαννίδης αποσπάται από την κοινότητα Φλωρίνης και ορίζεται έδρα της νέας κοινότητας Σίμου Ιωαννίδη

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από την κοινότητα Κορυφής και προσαρτάται στην κοινότητα Σίμου Ιωαννίδη

Ο οικισμός Τρίβουνο αποσπάται από την κοινότητα Τριβούνου και προσαρτάται στην κοινότητα Σίμου Ιωαννίδη

Ο οικισμός Καλογερίτσα αποσπάται από την κοινότητα Τριβούνου και προσαρτάται στην κοινότητα Σίμου Ιωαννίδη

Εκτύπωση  Αρχείο csv