ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κοζάνης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 98Α - 05/05/1918

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κοζάνη

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος και προσάρτησή του στο δήμο Κοζάνης

Αναγνώριση του οικισμού Γηροκομείον και προσάρτησή του στο δήμο Κοζάνης

Αναγνώριση του οικισμού Ιερά Μονή Αναλήψεως και προσάρτησή του στο δήμο Κοζάνης

Αναγνώριση του οικισμού Πλατάνια και προσάρτησή του στο δήμο Κοζάνης

Αναγνώριση του οικισμού Σπινάρης και προσάρτησή του στο δήμο Κοζάνης

05/04/1981

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κοζάνη του δήμου

Ο οικισμός Πλατάνια του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κοζάνη του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Κυριακή Κοζάνης και προσάρτησή του στο δήμο Κοζάνης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Χαραυγή και προσάρτησή του στο δήμο Κοζάνης

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός Νέα Νικόπολις αποσπάται από την κοινότητα Νέας Νικοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυλάκιον αποσπάται από την κοινότητα Νέας Νικοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άργιλος αποσπάται από την κοινότητα Αργίλου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλωνάκια αποσπάται από την κοινότητα Αλωνακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθότοπος αποσπάται από την κοινότητα Ανθοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κηπάριον αποσπάται από την κοινότητα Ανθοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατερόν αποσπάται από την κοινότητα Βατερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμιά αποσπάται από την κοινότητα Καλαμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυδίτσα αποσπάται από την κοινότητα Καρυδίτσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίσσια αποσπάται από την κοινότητα Κοίλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοίλα αποσπάται από την κοινότητα Κοίλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα Κοίλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Λευκόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Λευκοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγερή αποσπάται από την κοινότητα Λυγερής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από την κοινότητα Μεταμορφώσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από την κοινότητα Οινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αεροδρόμιον αποσπάται από την κοινότητα Πετρανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρανά αποσπάται από την κοινότητα Πετρανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχολές ΟΑΕΔ αποσπάται από την κοινότητα Πετρανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσέλικας αποσπάται από την κοινότητα Πετρανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρωτοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Πρωτοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκιναράς αποσπάται από την κοινότητα Σκήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκήτη αποσπάται από την κοινότητα Σκήτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα Χαραυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα Ξηρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από την κοινότητα Πτελέας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Χαραυγή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φυλάκιον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ρύμνιον αποσπάται από το δήμο Αιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Αιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κτένι αποσπάται από το δήμο Αιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρώμιον αποσπάται από το δήμο Αιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασέα αποσπάται από το δήμο Αιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αιανή αποσπάται από το δήμο Αιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδιανή αποσπάται από το δήμο Αιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντοβούνι αποσπάται από το δήμο Ελιμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κήπος αποσπάται από το δήμο Ελιμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καισαρεία αποσπάται από το δήμο Ελιμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κώμη αποσπάται από το δήμο Ελιμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο Ελιμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρωτή αποσπάται από το δήμο Ελιμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Ελιμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρόκος αποσπάται από το δήμο Ελιμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπάρτον αποσπάται από το δήμο Ελιμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από το δήμο Ελιμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλέα αποσπάται από το δήμο Ελιμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κώμη αποσπάται από το δήμο Ελιμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρέπανον αποσπάται από το δήμο Ελλησπόντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπνοχώριον αποσπάται από το δήμο Ελλησπόντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από το δήμο Ελλησπόντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Ελλησπόντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοιλάδα αποσπάται από το δήμο Ελλησπόντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρινή αποσπάται από το δήμο Ελλησπόντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τετράλοφον αποσπάται από το δήμο Ελλησπόντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρυάκι αποσπάται από το δήμο Ελλησπόντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυγή αποσπάται από το δήμο Ελλησπόντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάφη αποσπάται από το δήμο Ελλησπόντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλάνι αποσπάται από το δήμο Ελλησπόντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο Ελλησπόντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολικόν αποσπάται από το δήμο Ελλησπόντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλείτος αποσπάται από το δήμο Ελλησπόντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θυμαριά αποσπάται από το δήμο Ελλησπόντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύμυλος αποσπάται από το δήμο Ελλησπόντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιο Πνεύμα αποσπάται από το δήμο Ελλησπόντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεβέντης αποσπάται από το δήμο Ελλησπόντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο Ελλησπόντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο Ελλησπόντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοσκοχώρι αποσπάται από το δήμο Ελλησπόντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμαστή αποσπάται από το δήμο Ελλησπόντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Ελλησπόντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβερά αποσπάται από το δήμο Δημητρίου Υψηλάντη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυροδένδρι αποσπάται από το δήμο Δημητρίου Υψηλάντη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντοκώμη αποσπάται από το δήμο Δημητρίου Υψηλάντη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδεράς αποσπάται από το δήμο Δημητρίου Υψηλάντη και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Κτενάς και προσάρτησή του στο δήμο Κοζάνης

Αναγνώριση του οικισμού Ζ.Ε.Π. και προσάρτησή του στο δήμο Κοζάνης

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Καρδιά και προσάρτησή του στο δήμο Κοζάνης

Αναγνώριση του οικισμού Νέος Κλείτος και προσάρτησή του στο δήμο Κοζάνης

Εκτύπωση  Αρχείο csv