ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βελή ή Βελή Πέρα (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελή ή Βελή Πέρα από το δήμο Βουφράδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χαλαμπρέζα αποσπάται από το δήμο Βουφράδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βελάκι προσαρτάται στην κοινότητα Βελή ή Βελή Πέρα

ΦΕΚ 149Α - 20/04/1915

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Βελή ή Βελή Πέρα στον οικισμό Χαλαμπρέζα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χαλαμπρέζης

Κ. Χαλαμπρέζης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 149Α - 20/04/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βελή ή Βελή Πέρα

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Ο οικισμός Βελή ή Βελή Πέρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελή ή Βελή Πέρα

18/12/1920

Ο οικισμός Βελάκι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Χαλαμπρέζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλοχωρίου

Κ. Καλοχωρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χαλαμπρέζης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλιδίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv