ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σωτηριανίκων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σωτηριάνικα από το δήμο Αβίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τρικότσοβα αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Σωτηριανίκων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μαρβίνιτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σωτηριανίκων

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Τρικότσοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαραυγή

Ο οικισμός Μαρβίνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσοπηγή

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κουρής και προσάρτησή του στην κοινότητα Σωτηριανίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σωτηριάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Κουρής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv