ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μιστεγνών (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μιστεγνά

Ο οικισμός Βαλτζίκιον προσαρτάται στην κοινότητα Μιστεγνών

ΦΕΚ 136Α - 18/06/1924

Ο οικισμός Βαλτζίκιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαλτζικίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα Μιστεγνών και προσάρτησή του στην κοινότητα Μιστεγνών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μιστεγνά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτροπόλεως Θερμής

Ο οικισμός Σκάλα Μιστεγνών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτροπόλεως Θερμής

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv