ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Θερμής (Λέσβου)

ΦΕΚ 116Α - 28/05/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Θερμή

Ο οικισμός Πύργοι Θερμής προσαρτάται στην κοινότητα Θερμής

ΦΕΚ 184Α - 06/08/1924

Ο οικισμός Πύργοι Θερμής αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πύργων Θερμής

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Θερμή της κοινότητας μετονομάζεται σε Λουτρόπολις Θερμής

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λουτροπόλεως Θερμής

Κ. Λουτροπόλεως Θερμής (Λέσβου)

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Θερμής

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Θερμής και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουτροπόλεως Θερμής

ΦΕΚ 190Α - 26/10/1965

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Λουτροπόλεως Θερμής

Δ. Λουτροπόλεως Θερμής (Λέσβου)

ΦΕΚ 190Α - 26/10/1965

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Λουτροπόλεως Θερμής

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Ραφαήλ και προσάρτησή του στο δήμο Λουτροπόλεως Θερμής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από την κοινότητα Κώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιστεγνά αποσπάται από την κοινότητα Μιστεγνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Μιστεγνών αποσπάται από την κοινότητα Μιστεγνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Νέων Κυδωνιών αποσπάται από την κοινότητα Νέων Κυδωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέαι Κυδωνίαι αποσπάται από την κοινότητα Νέων Κυδωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξαμπέλια αποσπάται από την κοινότητα Νέων Κυδωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Πηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Πύργων Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργοι Θερμής αποσπάται από την κοινότητα Πύργων Θερμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο νέος οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Λουτροπόλεως Θερμής

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παραλία Θερμής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Νέαι Κυδωνίαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Τούμπες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Σκάλα Νέων Κυδωνιών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πύργοι Θερμής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μιστεγνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ραφαήλ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Ξαμπέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Λουτρόπολις Θερμής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Σκάλα Μιστεγνών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv