ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπήλιοβας (Γαϊτσών) (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπήλιοβα (Γαϊτσών) από το δήμο Αβίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χώρα Γαϊτσών αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπρίντα αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νερίντα ή Πρίντα αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μπήλιοβα (Γαϊτσών) της κοινότητας μετονομάζεται σε Κέντρον

Ο οικισμός Μπρίντα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βόρειον

Ο οικισμός Νερίντα ή Πρίντα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανατολικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κέντρου

Κ. Κέντρου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπήλιοβας (Γαϊτσών)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Κέντρου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κέντρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Ανατολικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Βόρειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Χώρα Γαϊτσών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv