ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κάτω Δολών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Δολοί από το δήμο Αβίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κιτριές αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλιανέϊκα αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φάρος ή Κούρτζα αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άνω Δολοί αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Φάρος ή Κούρτζα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Κάτω Δολών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

16/10/1940

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Δολών

Κ. Δολών (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κάτω Δολών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλιανέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Άνω Δολοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Κάτω Δολοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Κιτριές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv