ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μήγερι (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μήγερι από το δήμο Θεοδωρίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάψαλα προσαρτάται στην κοινότητα Μήγερι

Ο οικισμός Τελήσιον προσαρτάται στην κοινότητα Μήγερι

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μήγερι της κοινότητας μετονομάζεται σε Τετράκωμον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τετρακώμου

Κ. Τετρακώμου (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μήγερι

ΦΕΚ 230Α - 13/07/1929

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καψάλων

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Λογγάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Τετρακώμου

Αναγνώριση του οικισμού Νεβρόπολις και προσάρτησή του στην κοινότητα Τετρακώμου

Αναγνώριση του οικισμού Πέρα Νεβρόπολις και προσάρτησή του στην κοινότητα Τετρακώμου

Αναγνώριση του οικισμού Λογαρού και προσάρτησή του στην κοινότητα Τετρακώμου

Αναγνώριση του οικισμού Κεράνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Τετρακώμου

Αναγνώριση του οικισμού Γρεβενίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τετρακώμου

Αναγνώριση του οικισμού Αριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Τετρακώμου

Αναγνώριση του οικισμού Καλαρέτσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Τετρακώμου

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Καλαρέτσιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγή

Ο οικισμός Γρεβενίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρυά

19/03/1961

Ο οικισμός Λογγάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πηγή της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Πετράλωνον και προσάρτησή του στην κοινότητα Τετρακώμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τελήσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Τετράκωμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Λογαρού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Πέρα Νεβρόπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Κεράνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Πετράλωνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Νεβρόπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Αριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv