ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λιασινόβης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιασίνοβα από το δήμο Καρδαμύλης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λεπτίνι αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλύβαις αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Λεπτίνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τσερίων

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Λιασινόβης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλύβαις της κοινότητας διορθώνεται σε Καλύβαι

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Λιασίνοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Προσήλιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Προσηλίου

Κ. Προσηλίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λιασινόβης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλύβαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv