ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γουμενίτσης (Πέλλης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γουμένιτσα

Ο οικισμός Λιμπάχοβον προσαρτάται στην κοινότητα Γουμενίτσης

Ο οικισμός Τοσίλοβον προσαρτάται στην κοινότητα Γουμενίτσης

Ο οικισμός Γερακάρτσι προσαρτάται στην κοινότητα Γουμενίτσης

ΦΕΚ 249Α - 16/11/1919

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Γεννιτσών του νομού Πέλλης και υπάγεται στην επαρχία Γουμενίτσης του νομού Πέλλης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Γουμενίτσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Γουμενίτσης

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πέλλης και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Γουμενίτσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Πέλλης

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Τοσίλοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γοργόπ

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Γερακάρτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Γερακώνας

Ο οικισμός Γουμένιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γουμένισσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γουμενίσσης

Κ. Γουμενίσσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γουμενίτσης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Λιμπάχοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Φιλλυριά

16/05/1928

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Γουμενίτσης της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γουμένισσα της κοινότητας

ΦΕΚ 220Α - 22/07/1933

Ο οικισμός Φιλλυριά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φιλλυριάς

Ο οικισμός Γερακώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φιλλυριάς

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Γουμενίσσης (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 33Α - 28/03/1986

Ο οικισμός Γουμένισσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Γουμένισσας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv