ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ορυζάρτσης (Πέλλης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ορύζαρτση

Ο οικισμός Δάμποβον προσαρτάται στην κοινότητα Ορυζάρτσης

Ο οικισμός Τούμπα προσαρτάται στην κοινότητα Ορυζάρτσης

Ο οικισμός Βαλκάτς προσαρτάται στην κοινότητα Ορυζάρτσης

ΦΕΚ 249Α - 16/11/1919

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Γεννιτσών του νομού Πέλλης και υπάγεται στην επαρχία Γουμενίτσης του νομού Πέλλης

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πέλλης και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Ορυζάρτσης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Πέλλης

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Βαλκάτς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γοργόπ

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Ορύζαρτση της κοινότητας μετονομάζεται σε Ρύζια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ρυζίων

Κ. Ρυζίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ορυζάρτσης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Δάμποβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαλτοτόπιον

ΦΕΚ 173Α - 25/08/1928

Ο οικισμός Καμπόχωρο αποσπάται από την κοινότητα Γοργώπης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 214Α - 17/07/1931

Ο οικισμός Τούμπα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τούμπας

Ο οικισμός Καμπόχωρο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τούμπας

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Ρυζίων (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 227Α - 20/08/1974

Ο οικισμός Καμποχώριον αποσπάται από την κοινότητα Τούμπας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρύζια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αξιουπόλεως

Ο οικισμός Βαλτοτόπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αξιουπόλεως

Ο οικισμός Καμποχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αξιουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv