ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Εξωχωρίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Εξωχώρι από το δήμο Καρδαμύλης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νίκοβον αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοψολαιμέϊκα αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κολυμπετσέϊκα αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πρύπιστα αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοτσιμαρέϊκα αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λιμπόχοβον αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσέρια αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ιατρέϊκα αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τροσκονά αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Τσέρια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσερίων

Ο οικισμός Κοτσιμαρέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τσερίων

Ο οικισμός Κοψολαιμέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τσερίων

Ο οικισμός Λιμπόχοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τσερίων

Ο οικισμός Ιατρέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τσερίων

18/12/1920

Ο οικισμός Τροσκονά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Εξωχωρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

16/10/1940

Ο οικισμός Νίκοβον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πρύπιστα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κολυμπετσέϊκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εξωχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Εξωχώρι

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv