ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βερλάτζης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βερλάτζα

Ο οικισμός Καράογλο προσαρτάται στην κοινότητα Βερλάτζης

Ο οικισμός Νάρες προσαρτάται στην κοινότητα Βερλάτζης

Ο οικισμός Γιαχαλή προσαρτάται στην κοινότητα Βερλάτζης

Ο οικισμός Γιόρδινον προσαρτάται στην κοινότητα Βερλάτζης

Ο οικισμός Δογαντζή προσαρτάται στην κοινότητα Βερλάτζης

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Νάρες της κοινότητας μετονομάζεται σε Φιλαδελφειανά

Ο οικισμός Δογαντζή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρόχωμα

Ο οικισμός Γιόρδινον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξηροχώριον

Ο οικισμός Βερλάτζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγιονέριον

Ο οικισμός Καράογλο της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστανάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγιονερίου

Κ. Αγιονερίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βερλάτζης

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Γιαχαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακροποταμιά

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Λειβάδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγιονερίου

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Αγιονέριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγιονερίου

ΦΕΚ 25Α - 24/01/1929

Ο οικισμός Πρόχωμα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Προχώματος

Ο οικισμός Καστανάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Προχώματος

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Προχώματος

ΦΕΚ 273Α - 19/09/1933

Ο οικισμός Φιλαδελφιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φιλαδελφιανών

Το όνομα του οικισμού Φιλαδελφειανά της κοινότητας διορθώνεται σε Φιλαδελφιανά

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Αγιονερίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Ο οικισμός Λειβάδιον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μπαλάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγιονερίου

ΦΕΚ 30Β - 06/03/1947

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Αγιονέριον στον οικισμό Νέον Αγιονέριον

ΦΕΚ 142Α - 12/07/1947

Ο οικισμός Ξηροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξηροχωρίου

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Αγιονέριον της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιόν Αγιονέριον

Ο οικισμός Μπαλάς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 220Α - 24/10/1966

Ο οικισμός Παλαιόν Αγιονέριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιού Αγιονερίου

ΦΕΚ 166Α - 29/06/1981

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέου Αγιονερίου

Κ. Νέου Αγιονερίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 166Α - 29/06/1981

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγιονερίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέον Αγιονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πικρολίμνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv