ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πέτγας (Πέλλης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πέτγα

Ο οικισμός Ράμνα προσαρτάται στην κοινότητα Πέτγας

Ο οικισμός Ορμάνοβον προσαρτάται στην κοινότητα Πέτγας

Ο οικισμός Τσιγάροβον προσαρτάται στην κοινότητα Πέτγας

ΦΕΚ 249Α - 16/11/1919

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Γεννιτσών του νομού Πέλλης και υπάγεται στην επαρχία Γουμενίτσης του νομού Πέλλης

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πέλλης και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Πέτγας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Πέλλης

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Ράμνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ομαλό

Ο οικισμός Τσιγάροβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνυδρος

Ο οικισμός Ορμάνοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Δασερό

Ο οικισμός Πέτγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πεντάλοφον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πενταλόφου

Κ. Πενταλόφου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πέτγας

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Πενταλόφου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Ο οικισμός Δασερό της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Άνυδρος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 33Α - 28/03/1986

Ο οικισμός Πεντάλοφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουμένισσας

Ο οικισμός Ομαλό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουμένισσας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv