ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κάτω Ραβνών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Ραβνά

Ο οικισμός Ισά Όμπαση προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Ραβνών

Ο οικισμός Ντερέ Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Ραβνών

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Κάτω Ραβνών (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Κάτω Ραβνών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 259Α - 14/10/1924

Ο οικισμός Σοφουλάρ αποσπάται από την κοινότητα Αδάμ και προσαρτάται στην κοινότητα

Κ. Κάτω Ραβνών (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Ισά Όμπαση της κοινότητας μετονομάζεται σε Γερακιά

Ο οικισμός Κάτω Ραβνά της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαραθούσα

Ο οικισμός Ντερέ Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλατανοχώρι

Ο οικισμός Σοφουλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγγελοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μαραθούσης

Κ. Μαραθούσης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Ραβνών

16/05/1928

Ο οικισμός Αγγελοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αδάμ

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μαραθούσα της κοινότητας διορθώνεται σε Μαραθούσσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μαραθούσης

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μαραθούσης

Ο οικισμός Γερακιά της κοινότητας καταργείται.

Κ. Μαραθούσσης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλατανοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζερβοχωρίων

Ο οικισμός Μαραθούσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζερβοχωρίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv