ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Καρδαμύλης (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καρδαμύλη

Ο οικισμός Γούρνιτσα προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

Ο οικισμός Χώρα Ανδρούβιστα προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

Ο οικισμός Εξωχώρι προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

Ο οικισμός Νίκοβον προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Προάστειον αποσπάται από το δήμο Προαστείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαϊδόνα αποσπάται από το δήμο Προαστείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από το δήμο Προαστείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από το δήμο Προαστείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιασίνοβα αποσπάται από το δήμο Λεπτινίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσέρια αποσπάται από το δήμο Λεπτινίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβαις αποσπάται από το δήμο Λεπτινίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάζος αποσπάται από το δήμο Λεπτινίου και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Καρδαμύλης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κοτσιμαρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

Ο οικισμός Τροσκονά προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

Ο οικισμός Τρίπιτσα προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

Ο οικισμός Κολυμπετσέϊκα προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

Ο οικισμός Κοψολαιμέϊκα προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

Δ. Καρδαμύλης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Λεπτίνι προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Ιατρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κουτρουλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

Ο οικισμός Λυμπόχοβα προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Δ. Καρδαμύλης (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κουτρουλέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λάζος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Καρδαμύλης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Λιασίνοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιασινόβης

Ο οικισμός Εξωχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Εξωχωρίου

Ο οικισμός Σαϊδόνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαϊδόνας

Ο οικισμός Προάστειον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Προαστείου

Ο οικισμός Καρδαμύλη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρδαμύλης

Ο οικισμός Λεπτίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λιασινόβης

Ο οικισμός Καλύβαις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λιασινόβης

Ο οικισμός Νίκοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εξωχωρίου

Ο οικισμός Κοψολαιμέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εξωχωρίου

Ο οικισμός Κολυμπετσέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εξωχωρίου

Ο οικισμός Πρύπιστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εξωχωρίου

Ο οικισμός Κοτσιμαρέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εξωχωρίου

Ο οικισμός Λιμπόχοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εξωχωρίου

Ο οικισμός Τσέρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εξωχωρίου

Ο οικισμός Ιατρέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εξωχωρίου

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εξωχωρίου

Ο οικισμός Τροσκονά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εξωχωρίου

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Προαστείου

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρδαμύλης

Ο οικισμός Γούρνιτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρδαμύλης

Το όνομα του οικισμού Τρίπιτσα του δήμου διορθώνεται σε Πρύπιστα

Το όνομα του οικισμού Λυμπόχοβα του δήμου διορθώνεται σε Λιμπόχοβον

Το όνομα του οικισμού Χώρα Ανδρούβιστα του δήμου διορθώνεται σε Χώρα

Ο δήμος καταργείται

Κ. Καρδαμύλης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρδαμύλη από το δήμο Καρδαμύλης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γούρνιτσα αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Καρδαμύλης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Γούρνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Σοφία

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Καλαμίτσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρδαμύλης

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρδαμύλης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρδαμύλη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Λεύκτρου

Ο οικισμός Καλαμίτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv