ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ισβόρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ίσβορον

Ο οικισμός Στρατώνι προσαρτάται στην κοινότητα Ισβόρου

Ο οικισμός Καζαντζή-Μαχαλάς προσαρτάται στην κοινότητα Ισβόρου

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Καζαντζή-Μαχαλάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καζαντζή Μαχαλά

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μαντέμ Λάκκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ισβόρου

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβαι Ισβόρου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ισβόρου

ΦΕΚ 5Β - 22/01/1924

Ο οικισμός Ίσβορον της κοινότητας μετονομάζεται σε Στρατονίκη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Στρατονίκης

Κ. Στρατονίκης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 5Β - 22/01/1924

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ισβόρου

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Κ. Στρατονίκης (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής από την επαρχία Χαλκιδικής του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Στρατώνι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στρατωνίου

Ο οικισμός Μαντέμ Λάκκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Στρατωνίου

16/05/1928

Ο οικισμός Καλύβαι Ισβόρου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 180Α - 05/09/1928

Ο οικισμός Μαντέμ Λάκκος αποσπάται από την κοινότητα Στρατωνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 188Α - 30/08/1949

Ο οικισμός Μαντέμ Λάκκος της κοινότητας μετονομάζεται σε Σιδηρόλακκος

17/03/1991

Ο οικισμός Σιδηρόλακκος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Νικόλαος της κοινότητας Αγίου Νικολάου

Αναγνώριση του οικισμού Κρυονέρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Στρατονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στρατονίκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταγίρων - Ακάνθου

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σταγίρων - Ακάνθου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv