ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ζουμπάτων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζουμπάταις

Ο οικισμός Πουρνάρ Τσιφλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Ζουμπάτων

Ο οικισμός Τζαμή Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Ζουμπάτων

Ο οικισμός Καρατζοχαλή προσαρτάται στην κοινότητα Ζουμπάτων

Ο οικισμός Χατζή-Μουσαλή προσαρτάται στην κοινότητα Ζουμπάτων

Ο οικισμός Ουζούν Αλή προσαρτάται στην κοινότητα Ζουμπάτων

Ο οικισμός Τσαΐρ Τσιφλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Ζουμπάτων

Ο οικισμός Αδαλή προσαρτάται στην κοινότητα Ζουμπάτων

Ο οικισμός Μπασισλή προσαρτάται στην κοινότητα Ζουμπάτων

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Αδαλή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αδαλή

Ο οικισμός Χατζή-Μουσαλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αδαλή

Ο οικισμός Τζαμή Μαχαλέ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αδαλή

Ο οικισμός Τσαΐρ Τσιφλίκ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Περαίας

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Μπασισλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Σχολάριον

Ο οικισμός Καρατζοχαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρδιά

Ο οικισμός Ουζούν Αλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλαγιάρι

Ο οικισμός Ζουμπάταις της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρίλοφον

Ο οικισμός Πουρνάρ Τσιφλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέον Ρύσιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τριλόφου

Κ. Τριλόφου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζουμπάτων

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Σεμσελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρούλος

ΦΕΚ 215Α - 17/07/1931

Ο οικισμός Πλαγιάρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλαγιαρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Σχολάριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άνω Σχολάριον της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Σχολάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Τριλόφου

ΦΕΚ 159Α - 11/05/1946

Ο οικισμός Καρδιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρδιάς

ΦΕΚ 29Α - 13/02/1952

Ο οικισμός Νέον Ρύσιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέου Ρυσίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαρίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τριλόφου

05/04/1981

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τρίλοφον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μίκρας

Ο οικισμός Άνω Σχολάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μίκρας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv