ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βρασνών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βρασνά

Ο οικισμός Σταυρός προσαρτάται στην κοινότητα Βρασνών

Ο οικισμός Ασπροβάλτα προσαρτάται στην κοινότητα Βρασνών

Κ. Βρασνών (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 259Α - 14/10/1924

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σταυρού

Κ. Βρασνών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 186Α - 13/09/1928

Ο οικισμός Ασπροβάλτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασπροβάλτας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Βρασνά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βρασνών

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Βρασνά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βρασνών

05/04/1981

Ο οικισμός Κάτω Βρασνά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέα Βρασνά της κοινότητας

ΦΕΚ 151Α - 11/10/1991

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Βρασνά στον οικισμό Νέα Βρασνά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Βρασνά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Βρασνά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Γεωργίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv