ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καβαλάρ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καβαλλάρ

Ο οικισμός Τούμπα προσαρτάται στην κοινότητα Καβαλάρ

Ο οικισμός Στάνοβον προσαρτάται στην κοινότητα Καβαλάρ

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Καβαλλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Καβαλάρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καβαλαρίου

Κ. Καβαλαρίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καβαλάρ

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καβαλάρι της κοινότητας διορθώνεται σε Καβαλλάριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καβαλλαρίου

Ο οικισμός Στάνοβον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τούμπα της κοινότητας καταργείται.

Κ. Καβαλλαρίου (Θεσσαλονίκης)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καβαλαρίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Τσιφλίκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καβαλλαρίου

ΦΕΚ 122Α - 21/07/1964

Ο οικισμός Τσιφλίκιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακροχώριον

14/03/1971

Ο οικισμός Ακροχώριον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καβαλλάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαγκαδά

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv