ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λαχανά (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λαχανάς

ΦΕΚ 129Α - 21/07/1957

Ο οικισμός Κυδωνιά αποσπάται από την κοινότητα Κυδωνιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα Κυδωνιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαχανάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαχανά

Ο οικισμός Κυδωνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαχανά

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαχανά

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv