ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Προαστείου (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Προάστειον

Ο οικισμός Σαϊδόνα προσαρτάται στο δήμο Προαστείου

Ο οικισμός Λάκκος προσαρτάται στο δήμο Προαστείου

Ο οικισμός Πετροβούνι προσαρτάται στο δήμο Προαστείου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Προάστειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

Ο οικισμός Σαϊδόνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδαμύλης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Προαστείου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Προάστειον από το δήμο Καρδαμύλης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από το δήμο Καρδαμύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Προαστείου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Προάστειον της κοινότητας διορθώνεται σε Προάστιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Προαστίου

Κ. Προαστίου (Μεσσηνίας)

07/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Προαστείου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Προάστιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Προαστίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέον Προάστιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Προάστιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv