ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ογρέκ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ογρέκ

Ο οικισμός Κιζιλή προσαρτάται στην κοινότητα Ογρέκ

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Ογρέκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιστερώνα

Ο οικισμός Κιζιλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Παρθένιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Περιστερώνα

Κ. Περιστερώνα (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ογρέκ

ΦΕΚ 230Α - 31/07/1946

Ο οικισμός Παρθένιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζαγκλιβερίου

Κ. Περιστερώνας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 5Α - 16/01/1975

Ο οικισμός Πλατεία αποσπάται από την κοινότητα Πλατείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σπιτάκια αποσπάται από την κοινότητα Πλατείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σπιτάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίας

Ο οικισμός Περιστερώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίας

Ο οικισμός Πλατεία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv