ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γιδά (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γιδάς

Ο οικισμός Λιανοβέριον προσαρτάται στην κοινότητα Γιδά

Ο οικισμός Σχοινάς προσαρτάται στην κοινότητα Γιδά

Ο οικισμός Παλαιοχώριον προσαρτάται στην κοινότητα Γιδά

Ο οικισμός Πλατύ προσαρτάται στην κοινότητα Γιδά

Ο οικισμός Νεοχώριον προσαρτάται στην κοινότητα Γιδά

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Γιδά και προσάρτησή του στην κοινότητα Γιδά

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Λιανοβέριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιανοβέργιον

16/05/1928

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Γιδά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 71Α - 17/03/1932

Ο οικισμός Πλατύ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατέος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λιανοβέργιον της κοινότητας διορθώνεται σε Λειανοβέργιον

Αναγνώριση του οικισμού Άραχος και προσάρτησή του στην κοινότητα Γιδά

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Ημαθίας του νομού Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Γιδά (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 364Α - 27/12/1946

Ο οικισμός Λειανοβέργιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λειανοβεργίου

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λειανοβεργίου

ΦΕΚ 145Α - 14/07/1947

Ο οικισμός Νησέλι αποσπάται από την κοινότητα Αγκαθιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 1Α - 02/01/1948

Ο οικισμός Καψοχώρα αποσπάται από την κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 56Α - 01/03/1948

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Γιδά

Δ. Γιδά (Ημαθίας)

ΦΕΚ 56Α - 01/03/1948

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Γιδά

ΦΕΚ 146Α - 03/07/1950

Ο οικισμός Άραχος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αράχου

ΦΕΚ 10Α - 16/01/1953

Ο οικισμός Γιδάς του δήμου μετονομάζεται σε Αλεξάνδρεια

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Αλεξανδρείας

Δ. Αλεξανδρείας (Ημαθίας)

ΦΕΚ 10Α - 16/01/1953

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Γιδά

19/03/1961

Ο οικισμός Καψοχώρα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 91Α - 26/04/1966

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρυσάκι αποσπάται από την κοινότητα Βρυσακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμποχώρι αποσπάται από την κοινότητα Καμποχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξωκκλήσιον αποσπάται από την κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρός αποσπάται από την κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάντα αποσπάται από την κοινότητα Νησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησίον αποσπάται από την κοινότητα Νησίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πρασινάδα αποσπάται από το δήμο Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εργοτάξιον Λουδία αποσπάται από το δήμο Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειδί αποσπάται από το δήμο Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησελούδι αποσπάται από το δήμο Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδωνέα αποσπάται από το δήμο Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκαλα αποσπάται από το δήμο Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατύ αποσπάται από το δήμο Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άραχος αποσπάται από το δήμο Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειανοβέργιον αποσπάται από το δήμο Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από το δήμο Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από το δήμο Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο Μελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αθανασίου Σφηνίσσης αποσπάται από το δήμο Μελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγκαθιά αποσπάται από το δήμο Μελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίκη αποσπάται από το δήμο Μελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο Μελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Μελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριλοφιά αποσπάται από το δήμο Μελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεόκαστρον αποσπάται από το δήμο Μελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από το δήμο Μελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο Αντιγονιδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόν Σκυλλίτσιον αποσπάται από το δήμο Αντιγονιδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραψομανίκιον αποσπάται από το δήμο Αντιγονιδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβάσιλα αποσπάται από το δήμο Αντιγονιδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλοχώρι αποσπάται από το δήμο Αντιγονιδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξεχασμένη αποσπάται από το δήμο Αντιγονιδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο Αντιγονιδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοχώριον αποσπάται από το δήμο Αντιγονιδών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Κορυφής μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv