ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γκριτζάλης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκριτζάλη

Ο οικισμός Τρίχλοβον προσαρτάται στην κοινότητα Γκριτζάλης

Ο οικισμός Σφήνιτσα προσαρτάται στην κοινότητα Γκριτζάλης

Ο οικισμός Νησέλι προσαρτάται στην κοινότητα Γκριτζάλης

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Σφήνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σφήνα

Ο οικισμός Τρίχλοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Τριλοφιά

Ο οικισμός Γκριτζάλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγκαθιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγκαθιάς

Κ. Αγκαθιάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκριτζάλης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Νεοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγκαθιάς

Αναγνώριση του οικισμού Νεσάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγκαθιάς

Αναγνώριση του οικισμού Ορφανοτροφείον Ολύμπου και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγκαθιάς

16/10/1940

Ο οικισμός Νεσάριον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ορφανοτροφείον Ολύμπου της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Αθανασίου Σφηνίσσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγκαθιάς

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Αγκαθιάς (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 145Α - 14/07/1947

Ο οικισμός Νησέλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γιδά

ΦΕΚ 14Α - 16/01/1952

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αθανασίου Σφηνίσσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τριλοφιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίκης

Ο οικισμός Αγκαθιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίκης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv