ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λουτρού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λουτρός

Ο οικισμός Καψοχώρα προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρού

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Λουτρού (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 1Α - 02/01/1948

Ο οικισμός Καψοχώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γιδά

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Εξωκκλήσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουτρού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εξωκκλήσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Λουτρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv