ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μελίκης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μελίκη

Ο οικισμός Πρόδρομος προσαρτάται στην κοινότητα Μελίκης

Ο οικισμός Μαυραγγέλι προσαρτάται στην κοινότητα Μελίκης

Ο οικισμός Γεράκι προσαρτάται στην κοινότητα Μελίκης

Ο οικισμός Σάδενα προσαρτάται στην κοινότητα Μελίκης

ΦΕΚ 19Α - 11/02/1922

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Προδρόμου

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Σάδενα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καράβι

16/05/1928

Ο οικισμός Μαυραγγέλι της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Γεράκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καράβι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Μελίκης (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Μελίκη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μελίκης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv