ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αλαμπόρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μέγα Αλάμπορο

Ο οικισμός Νησελούδι προσαρτάται στην κοινότητα Αλαμπόρου

Ο οικισμός Καλύβια Αλαμπόρου προσαρτάται στην κοινότητα Αλαμπόρου

Ο οικισμός Μικρό Αλάμπορο προσαρτάται στην κοινότητα Αλαμπόρου

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Καλύβια Αλαμπόρου της κοινότητας μετονομάζεται σε Αλαμποριανά Καλύβια

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Αλαμπόρου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 14Α - 16/01/1952

Ο οικισμός Αλαμποριανά Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Μέγα Αλάμπορο της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρασινάδα

Ο οικισμός Μικρό Αλάμπορο της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυδωνέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πρασινάδας

Κ. Πρασινάδας (Ημαθίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αλαμπόρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυδωνέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατέος

Ο οικισμός Πρασινάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατέος

Ο οικισμός Νησελούδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατέος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv