ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κατερίνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κατερίνη

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στην κοινότητα Κατερίνης

Ο οικισμός Βρωμερή προσαρτάται στην κοινότητα Κατερίνης

Ο οικισμός Σπη προσαρτάται στην κοινότητα Κατερίνης

Ο οικισμός Κολοκούρι προσαρτάται στην κοινότητα Κατερίνης

Ο οικισμός Κεραμίδι προσαρτάται στην κοινότητα Κατερίνης

Ο οικισμός Χράνη προσαρτάται στην κοινότητα Κατερίνης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μπατάνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατερίνης

ΦΕΚ 135Α - 23/05/1923

Ο οικισμός Καλύβια Μπρατινίστης αποσπάται από την κοινότητα Κοκκόβης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 97Α - 16/04/1925

Ο οικισμός Κούκος αποσπάται από την κοινότητα Κολινδρού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Περίστασις αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιστάσεως

Ο οικισμός Βρωμερή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Περιστάσεως

Ο οικισμός Βρωμόσκαλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Περιστάσεως

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Αρμπαούτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Σεβαστή

Ο οικισμός Τουργία της κοινότητας μετονομάζεται σε Γανόχωρα

Ο οικισμός Σαλώνια Κούκος της κοινότητας μετονομάζεται σε Αλώνια

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Το όνομα του οικισμού Σπη της κοινότητας διορθώνεται σε Στουπί

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Καλύβια Μπρατινίστης της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλύβια Χαράδρου

16/05/1928

Ο οικισμός Μπατάνη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 139Α - 09/04/1929

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Κατερίνης

Δ. Κατερίνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 139Α - 09/04/1929

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κατερίνης

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Ο οικισμός Κολοκούρι του δήμου μετονομάζεται σε Νεοκαισάρεια

ΦΕΚ 244Α - 17/07/1930

Ο οικισμός Στουπί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στουπίου

ΦΕΚ 212Α - 16/07/1931

Ο οικισμός Σεβαστή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σεβαστής

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλύβια Χαράδρου του δήμου διορθώνεται σε Καλύβια Χαράδρας

Ο οικισμός Αλώνια του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Όφφις και προσάρτησή του στο δήμο Κατερίνης

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης (προσφύγων εκ Βουλγαρίας) και προσάρτησή του στο δήμο Κατερίνης

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στο δήμο Κατερίνης

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Κεραμίδιον και προσάρτησή του στο δήμο Κατερίνης

Αναγνώριση του οικισμού Αρωνάς και προσάρτησή του στο δήμο Κατερίνης

Αναγνώριση του οικισμού Κολοκούριον και προσάρτησή του στο δήμο Κατερίνης

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Δ. Κατερίνης (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 81Α - 21/03/1951

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης (προσφύγων εκ Βουλγαρίας) του δήμου μετονομάζεται σε Νέος Πύργος

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Όφφις του δήμου μετονομάζεται σε Νέα Τραπεζούς

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Κεραμίδι του δήμου διορθώνεται σε Παλαιόν Κεραμίδιον

ΦΕΚ 236Α - 24/08/1951

Ο οικισμός Νέα Τραπεζούς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Τραπεζούντος

ΦΕΚ 299Α - 14/11/1951

Ο οικισμός Παλαιόν Κεραμίδιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιού Κεραμιδίου

ΦΕΚ 142Α - 29/05/1952

Ο οικισμός Καλύβια Χαράδρας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλυβίων Χαράδρας

ΦΕΚ 2Α - 05/01/1953

Ο οικισμός Νεοκαισάρεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοκαισαρείας

ΦΕΚ 349Α - 21/12/1953

Ο οικισμός Κολοκούριον του δήμου μετονομάζεται σε Σβορώνος

ΦΕΚ 24Α - 05/02/1959

Ο οικισμός Σβορώνος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σβορώνου

19/03/1961

Το όνομα του οικισμού Άγιος Ιωάννης του δήμου διορθώνεται σε Κάτω Άγιος Ιωάννης

Ο οικισμός Νέος Πύργος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάτω Άγιος Ιωάννης του δήμου

ΦΕΚ 211Α - 03/11/1961

Ο οικισμός Γανόχωρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γανοχώρας

ΦΕΚ 13Α - 04/02/1963

Ο οικισμός Αρωνάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρωνά

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Αγίου Ιωάννου

ΦΕΚ 79Α - 15/04/1968

Ο οικισμός Άνω Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Αγίου Ιωάννου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ολυμπιακή Ακτή και προσάρτησή του στο δήμο Κατερίνης

ΦΕΚ 97Α - 16/07/1986

Ο οικισμός Ανδρομάχη αποσπάται από την κοινότητα Σβορώνου και προσαρτάται στο δήμο

17/03/1991

Ο οικισμός Χράνη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νέα Χράνη αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέος Άνω Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Άνω Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Άνω Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γανόχωρα αποσπάται από την κοινότητα Γανοχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοκαισάρεια αποσπάται από την κοινότητα Νεοκαισαρείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Σβορώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σβορώνος αποσπάται από την κοινότητα Σβορώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από την κοινότητα Σβορώνου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αρωνάς αποσπάται από το δήμο Ελαφίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από το δήμο Ελαφίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τόξον αποσπάται από το δήμο Ελαφίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίλοφος αποσπάται από το δήμο Ελαφίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έλαφος αποσπάται από το δήμο Ελαφίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταλώνια αποσπάται από το δήμο Ελαφίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόν Κεραμίδιον αποσπάται από το δήμο Ελαφίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοσχοπόταμος αποσπάται από το δήμο Ελαφίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγόρραχη αποσπάται από το δήμο Ελαφίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελιάδιον αποσπάται από το δήμο Ελαφίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεβαστή αποσπάται από το δήμο Κορινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Κορινού αποσπάται από το δήμο Κορινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Κορινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Τραπεζούς αποσπάται από το δήμο Κορινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούκκος αποσπάται από το δήμο Κορινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορινός αποσπάται από το δήμο Κορινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περίστασις αποσπάται από το δήμο Παραλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο Παραλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Παραλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μηλιά αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαία Μηλιά αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυές αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόφος αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοτεινά αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωτεινά αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μηλιά αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοσχοχώριον αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρητίνη αποσπάται από το δήμο Πιερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρία αποσπάται από το δήμο Πιερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελατοχώρι αποσπάται από το δήμο Πιερίων και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Κούκος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Λόφου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv