ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μεθώνης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μακρύγιαλος

Ο οικισμός Παλαιόν Ελευθεροχώριον προσαρτάται στην κοινότητα Μεθώνης

Ο οικισμός Νέον Ελευθεροχώριον προσαρτάται στην κοινότητα Μεθώνης

Ο οικισμός Πάλιανη προσαρτάται στην κοινότητα Μεθώνης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Ελευθεροχωρίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεθώνης

ΦΕΚ 175Α - 20/09/1921

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μακρύγιαλος στον οικισμό Νέον Ελευθεροχώριον

ΦΕΚ 62Α - 14/03/1925

Ο οικισμός Πάλιανη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πάλιανης

16/05/1928

Ο οικισμός Παραλία Ελευθεροχωρίου της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Αγαθούπολις και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεθώνης

Αναγνώριση του οικισμού Λιμένας και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεθώνης

ΦΕΚ 258Α - 30/07/1930

Ο οικισμός Μακρύγιαλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μακρυγιάλου

ΦΕΚ 23Α - 18/01/1934

Ο οικισμός Νέα Αγαθούπολις αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Αγαθουπόλεως

ΦΕΚ 78Α - 10/03/1935

Ο οικισμός Παλαιόν Ελευθεροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιού Ελευθεροχωρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Λιμένας της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα Νέου Ελευθεροχωρίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεθώνης

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Πιερίας

Κ. Μεθώνης (Πιερίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πιερίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Νέον Ελευθεροχώριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεθώνη

Ο οικισμός Σκάλα Νέου Ελευθεροχωρίου της κοινότητας μετονομάζεται σε Όρμος Μεθώνης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγιάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεθώνης

17/03/1991

Ο οικισμός Όρμος Μεθώνης της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μεθώνη της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεθώνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Αγιάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv