ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Άνω Θεολόγου (Δράμας)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Θεολόγος

Ο οικισμός Κάτω Θεολόγος προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Θεολόγου

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Άνω Θεολόγου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

16/05/1928

Ο οικισμός Κάτω Θεολόγος της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ποτός και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Θεολόγου

Αναγνώριση του οικισμού Κίνυρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Θεολόγου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άνω Θεολόγος της κοινότητας διορθώνεται σε Θεολόγος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Θεολόγου

Κ. Θεολόγου (Καβάλας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Άνω Θεολόγου

Αναγνώριση του οικισμού Αστρίς και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεολόγου

Αναγνώριση του οικισμού Αλυκή και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεολόγου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Θημωνιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεολόγου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κοίνυρα (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεολόγου

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεολόγου

Αναγνώριση του οικισμού Κρήνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεολόγου

Αναγνώριση του οικισμού Λουτρά και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεολόγου

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεολόγου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αρχαγγέλου και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεολόγου

Αναγνώριση του οικισμού Πευκάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεολόγου

05/04/1981

Ο οικισμός Καλύβαι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ποτός της κοινότητας

17/03/1991

Ο οικισμός Κρήνη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κοίνυρα (νησίς) της κοινότητας

Ο οικισμός Λουτρά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κοίνυρα (νησίς) της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θημωνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Κίνυρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Μονή Αρχαγγέλου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Θεολόγος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Ποτός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Αστρίς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Πευκάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Αλυκή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Ο οικισμός Κοίνυρα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θάσου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv