ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τσάκων Μαχαλά (Πέλλης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τσάκων Μαχαλά

Ο οικισμός Τουρμανλή προσαρτάται στην κοινότητα Τσάκων Μαχαλά

ΦΕΚ 97Α - 18/03/1926

Ο οικισμός Τσάκων Μαχαλά της κοινότητας μετονομάζεται σε Τσάκωνες

Ο οικισμός Τουρμανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδωνιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τσακώνων

Κ. Τσακώνων (Πέλλης)

ΦΕΚ 97Α - 18/03/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσάκων Μαχαλά

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Ροδωνιά της κοινότητας διορθώνεται σε Άνω Ροδωνιά

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ροδωνιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Τσακώνων

ΦΕΚ 2Α - 07/01/1931

Ο οικισμός Άνω Ροδωνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πιπεργιών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Τσάκωνες της κοινότητας διορθώνεται σε Τσάκοι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Τσάκων

Κ. Τσάκων (Πέλλης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Τσακώνων

ΦΕΚ 228Α - 26/10/1970

Ο οικισμός Χρύσα αποσπάται από το δήμο Αριδαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τσάκοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αριδαίας

Ο οικισμός Κάτω Ροδωνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αριδαίας

Ο οικισμός Χρύσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αριδαίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv