ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σαρακινόβου (Πέλλης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σαρακίνοβον

Ο οικισμός Κάτω Ρόδοβον προσαρτάται στην κοινότητα Σαρακινόβου

ΦΕΚ 80Α - 14/04/1919

Ο οικισμός Άνω Ρόδοβον προσαρτάται στην κοινότητα Σαρακινόβου

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Σαρακίνοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Σαρακινοί

Ο οικισμός Άνω Ρόδοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Κορυφή

Ο οικισμός Κάτω Ρόδοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Κορυφή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σαρακινών

Κ. Σαρακινών (Πέλλης)

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σαρακινόβου

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Ο οικισμός Κάτω Κορυφή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Κορυφής

Ο οικισμός Άνω Κορυφή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Κορυφής

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σαρακινοί της κοινότητας διορθώνεται σε Σαρακηνοί

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σαρακηνών

Κ. Σαρακηνών (Πέλλης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σαρακινών

ΦΕΚ 208Α - 05/08/1955

Ο οικισμός Κάτω Κορυφή αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Κορυφής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σαρακηνοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αριδαίας

Ο οικισμός Κάτω Κορυφή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αριδαίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv