ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μουσιούντας (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μουσιούντα από το δήμο Τετραφυλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μουσιούντα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσούντα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσούντος

Κ. Μεσούντος (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουσιούντας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσούντος

Αναγνώριση του οικισμού Στενόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσούντος

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Χώρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσούντος

Αναγνώριση του οικισμού Γκούρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσούντος

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Γκούρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσιά

19/03/1961

Ο οικισμός Κάμπος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Στενόν της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πεύκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσούντος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Μεσούντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv