ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σουμπόσκου (Πέλλης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σούμποσκον

Ο οικισμός Τσάκων Τσιφλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Σουμπόσκου

Ο οικισμός Βόλτσιτσα προσαρτάται στην κοινότητα Σουμπόσκου

ΦΕΚ 41Β - 24/06/1922

Ο οικισμός Σούμποσκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρδέα

Ο οικισμός Τσάκων Τσιφλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρύσα

Ο οικισμός Βόλτσιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Υδρέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρδέας

Κ. Αρδέας (Πέλλης)

ΦΕΚ 41Β - 24/06/1922

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σουμπόσκου

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αρδέας

Δ. Αρδέας (Πέλλης)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αρδέας

ΦΕΚ 129Α - 04/05/1951

Ο οικισμός Αρδέα του δήμου μετονομάζεται σε Αριδαία

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Αριδαίας

Δ. Αριδαίας (Πέλλης)

ΦΕΚ 129Α - 04/05/1951

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Αρδέας

ΦΕΚ 228Α - 26/10/1970

Ο οικισμός Χρύσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσάκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άλωρος αποσπάται από την κοινότητα Αλώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άψαλος αποσπάται από την κοινότητα Αψάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Βορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πευκωτόν αποσπάται από την κοινότητα Βορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βορεινό αποσπάται από την κοινότητα Βορεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γαρέφειον αποσπάται από την κοινότητα Γαρεφείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γαρέφειον αποσπάται από την κοινότητα Γαρεφείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγάθη αποσπάται από την κοινότητα Δωροθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δωροθέα αποσπάται από την κοινότητα Δωροθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Λουτρακίου αποσπάται από την κοινότητα Λουτρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτράκιον αποσπάται από την κοινότητα Λουτρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκόστομον αποσπάται από την κοινότητα Λυκοστόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα Μεγαπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαπλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Μεγαπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξιφιανή αποσπάται από την κοινότητα Ξιφιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμα αποσπάται από την κοινότητα Όρμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιπεριαί αποσπάται από την κοινότητα Πιπεριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ροδωνιά αποσπάται από την κοινότητα Πιπεριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυκάρπιον αποσπάται από την κοινότητα Πολυκαρπίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόμαχοι αποσπάται από την κοινότητα Προμάχων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωσάνδρα αποσπάται από την κοινότητα Σωσάνδρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσάκοι αποσπάται από την κοινότητα Τσάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ροδωνιά αποσπάται από την κοινότητα Τσάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρύσα αποσπάται από την κοινότητα Τσάκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακηνοί αποσπάται από την κοινότητα Σαρακηνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κορυφή αποσπάται από την κοινότητα Σαρακηνών και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Άνω Γαρέφειον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γαρέφειον του δήμου

Ο οικισμός Κάτω Γαρέφειον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γαρέφειον του δήμου

Ο οικισμός Πευκωτόν του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Ροδωνιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Ροδωνιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χρύσα του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Γαρέφειον προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γαρεφείου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αριδαία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αλμωπίας

Ο οικισμός Σωσάνδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμωπίας

Ο οικισμός Πολυκάρπιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμωπίας

Ο οικισμός Υδρέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμωπίας

Ο οικισμός Λυκόστομον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμωπίας

Ο οικισμός Άλωρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμωπίας

Ο οικισμός Άψαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμωπίας

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμωπίας

Ο οικισμός Σαρακηνοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμωπίας

Ο οικισμός Πιπεριαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμωπίας

Ο οικισμός Πρόμαχοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμωπίας

Ο οικισμός Κάτω Κορυφή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμωπίας

Ο οικισμός Αγάθη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμωπίας

Ο οικισμός Όρμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμωπίας

Ο οικισμός Λουτράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμωπίας

Ο οικισμός Δωροθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμωπίας

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμωπίας

Ο οικισμός Τσάκοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμωπίας

Ο οικισμός Μεγαπλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμωπίας

Ο οικισμός Βορεινό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμωπίας

Ο οικισμός Γαρέφειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμωπίας

Ο οικισμός Ξιφιανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμωπίας

Ο οικισμός Λουτρά Λουτρακίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλμωπίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv