ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ισπερλίκ (Πέλλης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ισπερλίκ

Ο οικισμός Μαυρένοβον προσαρτάται στην κοινότητα Ισπερλίκ

Ο οικισμός Μπάμπιανη προσαρτάται στην κοινότητα Ισπερλίκ

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Παναγίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ισπερλίκ

ΦΕΚ 19Α - 11/02/1922

Ο οικισμός Μπάμπιανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ασάρ Βέη

Ο οικισμός Μαυρένοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ασάρ Βέη

Ο οικισμός Ισπερλίκ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ασάρ Βέη

Ο οικισμός Μονή Παναγίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ασάρ Βέη

Η κοινότητα καταργείται

Κ. Πλαγιαρίου (Πέλλης)

ΦΕΚ 2Α - 07/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλαγιάρι από την κοινότητα Αραβυσού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλαγιάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κύρρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv