ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κοκκαρίου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοκκάριον

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Κοκκαρίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοκκαρίου

16/05/1928

Ο οικισμός Παραλία Κοκκαρίου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοκκάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv