ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μηλέας (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μηλέα

Ο οικισμός Γαρμπελέα προσαρτάται στο δήμο Μηλέας

Ο οικισμός Ξανθιάνικα προσαρτάται στο δήμο Μηλέας

Ο οικισμός Φαγριάνικα προσαρτάται στο δήμο Μηλέας

Ο οικισμός Αράχωβα προσαρτάται στο δήμο Μηλέας

Ο οικισμός Ίσνα προσαρτάται στο δήμο Μηλέας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Γαρμπελέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Ξανθιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Φαγριάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Ίσνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Φαγριανίκων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φαγριάνικα από το δήμο Λεύκτρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γαρμπελέα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξανθιάνικα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 93Β - 26/11/1916

Ο οικισμός Φαγριάνικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μηλέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μηλέας

Κ. Μηλέας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 93Β - 26/11/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Φαγριανίκων

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Μηλέας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

16/10/1940

Ο οικισμός Ξανθιάνικα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Χώρα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Γαρμπελέα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυβέλεια

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Χώρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μηλέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Κυβέλεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv