ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καραβοστάμου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καραβόσταμον

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Αράθουσα αποσπάται από την κοινότητα Αραθούσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Ο οικισμός Αράθουσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αραθούσης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Πάντες και προσάρτησή του στην κοινότητα Καραβοστάμου

16/10/1940

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καραβόσταμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv